25-2-2008. Σπύρος Ορνεράκης. "Σάτυρα, χιούμορ, σκίτσο"

25-2-2008. Σπύρος Ορνεράκης.  "Σάτυρα, χιούμορ, σκίτσο"

17