5-4-2008. Αλέξης Μητρόπουλος. "Κοινωνικές εξελίξεις. Εργασιακά και κοινωνικά θέματα"

5-4-2008. Αλέξης Μητρόπουλος. "Κοινωνικές εξελίξεις. Εργασιακά και κοινωνικά θέματα"

https://www.youtube.com/watch?v=Emm9DRc_-28

26

 27

28