26-11-2012 Χρήστος Γιανναράς

Συνάντηση κοινωνίας - κι όχι απλώς επικοινωνίας - με ανησυχία και ελπίδα, ήταν η ομιλία της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης στις 26/11/2012 με ομιλητή τον κ. Χρήστο Γιανναρά, ομότιμο καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου,Δρ Φιλοσοφίας-Συγγραφέα. Το θέμα της ομιλίας ήταν «Η καταστροφή ως ευκαιρία».Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Δρ.Φιλοσοφίας - Θεολογίας - Συγγραφέας

"Η Καταστροφή ώς ευκαιρία".

 .

Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης εδώ: https://youtu.be/yHh-tLYj2E0

.

 

Συνάντηση κοινωνίας - κι όχι απλώς επικοινωνίας - με ανησυχία και ελπίδα, ήταν η ομιλία της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης στις 26/11/2012 με ομιλητή τον κ. Χρήστο Γιανναρά, ομότιμο καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου,Δρ Φιλοσοφίας-Συγγραφέα. Το θέμα της ομιλίας ήταν «Η καταστροφή ως ευκαιρία».

Διανύουμε περίοδο καταστροφής κι όχι κρίσης -κρίση περνούν άλλες χώρες- διότι ζούμε σε σύγχυση νοημάτων και λέξεων κι ακόμη η οικονομία δεν υπηρετεί ανάγκες βίου. Κι ενώ κατά τον Αριστοτέλη το νόμισμα καθιερώθηκε για να «ισάσει» τις σχέσεις, σήμερα αποτελεί παιχνίδι των διεθνών χρηματιστηρίων. Παύει πλέον να νοηματοδοτείται ο ανθρώπινος βίος. Στην πατρίδα μας ως το 1974 η ελληνικότητα περιλάμβανε καύχηση για τους ενδόξους προγόνους και ο χριστιανισμός ως τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, εγγύς ή σε απόσταση από το εκκλησιαστικό γεγονός ήταν το δεύτερο στοιχείο της ταυτότητάς μας ή το αντίπαλο γίγνεσθαι του άθεου κομμουνισμού.

Συνάντηση κοινωνίας - κι όχι απλώς επικοινωνίας - με ανησυχία και ελπίδα, ήταν η ομιλία της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης στις 26/11/2012 με ομιλητή τον κ. Χρήστο Γιανναρά, ομότιμο καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου,Δρ Φιλοσοφίας-Συγγραφέα. Το θέμα της ομιλίας ήταν «Η καταστροφή ως ευκαιρία».

 

Αν κατέρρευσαν κοινωνικά από το 1974 και μετά, επιβίωσαν επιδερμικά, επιφανειακά χωρίς να έχουν ένα πραγματικό αναπλήρωμα εκτός από επίπλαστη καταναλωτική ευχέρεια. Αυτή για πολλούς έδινε νόημα και ...

Συνάντηση κοινωνίας - κι όχι απλώς επικοινωνίας - με ανησυχία και ελπίδα, ήταν η ομιλία της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης στις 26/11/2012 με ομιλητή τον κ. Χρήστο Γιανναρά, ομότιμο καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου,Δρ Φιλοσοφίας-Συγγραφέα. Το θέμα της ομιλίας ήταν «Η καταστροφή ως ευκαιρία».

Συνάντηση κοινωνίας - κι όχι απλώς επικοινωνίας - με ανησυχία και ελπίδα, ήταν η ομιλία της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης στις 26/11/2012 με ομιλητή τον κ. Χρήστο Γιανναρά, ομότιμο καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου,Δρ Φιλοσοφίας-Συγγραφέα. Το θέμα της ομιλίας ήταν «Η καταστροφή ως ευκαιρία».

...χαρά στη ζωή, μετασχηματίζοντας την ιδεολογία σε super market. Κι όλα αυτά εδώ –στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου Πελάγους- που γεννήθηκε η κριτική σκέψη που χωρίζει το αληθινό από το ψεύτικο, το σωστό από το λάθος.

Συνάντηση κοινωνίας - κι όχι απλώς επικοινωνίας - με ανησυχία και ελπίδα, ήταν η ομιλία της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης στις 26/11/2012 με ομιλητή τον κ. Χρήστο Γιανναρά, ομότιμο καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου,Δρ Φιλοσοφίας-Συγγραφέα. Το θέμα της ομιλίας ήταν «Η καταστροφή ως ευκαιρία».

Εδώ στην αρχαιότητα η πολιτική έγινε άθλημα αληθείας κι αργότερα στη σύζευξη Ελληνισμού-Χριστιανισμού επιτεύχθηκε η πραγμάτωση της πόλης στην εκκλησία του δήμου και η μετάβαση από τη θρησκευτική αντίληψη στη φανέρωση του κατ’ λήθεια τρόπου ζωής, στην ψηλάφιση του όντως υπαρκτού. Σήμερα στη χώρα μας εδώ και 40 χρόνια εξαθλιώνεται η εκπαίδευση μεθοδικά, ώστε να απουσιάζει η σωστή έκφραση και παραχαράσσεται η Ιστορία, για να ευνουχίζεται ο λαός.

Συνάντηση κοινωνίας - κι όχι απλώς επικοινωνίας - με ανησυχία και ελπίδα, ήταν η ομιλία της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης στις 26/11/2012 με ομιλητή τον κ. Χρήστο Γιανναρά, ομότιμο καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου,Δρ Φιλοσοφίας-Συγγραφέα. Το θέμα της ομιλίας ήταν «Η καταστροφή ως ευκαιρία».

Συνάντηση κοινωνίας - κι όχι απλώς επικοινωνίας - με ανησυχία και ελπίδα, ήταν η ομιλία της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης στις 26/11/2012 με ομιλητή τον κ. Χρήστο Γιανναρά, ομότιμο καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου,Δρ Φιλοσοφίας-Συγγραφέα. Το θέμα της ομιλίας ήταν «Η καταστροφή ως ευκαιρία».

Για πρώτη φορά στην Ιστορία μας οδηγούμαστε σε καταστροφή, διότι ακόμη και στη Μικρασιατική καταστροφή ξεριζωθήκαμε από πανάρχαιες ελληνικές εστίες αλλά δε χάσαμε τη ροή, τη διαχρονία της γλώσσας. Στη σημερινή κρίσιμη κατάσταση οι λύσεις δε θα ‘ρθουν με συνταγές αλλά θα γεννηθούν. Οι αλλαγές θα προκύψουν από τις ανάγκες. Ο Ελληνισμός διέδωσε τον πολιτισμό. Η βαρβαρική Ευρώπη εκχριστιανίστηκε για να εισέλθει στον πολιτισμό. Η ελληνική σκέψη έφτασε ως την αναγκαιότητα, ο Χριστιανισμός βιώνει τον θρίαμβο της ελευθερίας ,εφόσον πιστεύει στον Θεό Πατέρα που αγαπά. Η συνειδητοποίηση της πραγματικότητας και η γνώση των γεγονότων, χωρίς ιδεολογίες, θα αποτελέσουν τον τρόπο ζωής τον αποτελεσματικό.

Συνάντηση κοινωνίας - κι όχι απλώς επικοινωνίας - με ανησυχία και ελπίδα, ήταν η ομιλία της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης στις 26/11/2012 με ομιλητή τον κ. Χρήστο Γιανναρά, ομότιμο καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου,Δρ Φιλοσοφίας-Συγγραφέα. Το θέμα της ομιλίας ήταν «Η καταστροφή ως ευκαιρία».

Συνάντηση κοινωνίας - κι όχι απλώς επικοινωνίας - με ανησυχία και ελπίδα, ήταν η ομιλία της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης στις 26/11/2012 με ομιλητή τον κ. Χρήστο Γιανναρά, ομότιμο καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου,Δρ Φιλοσοφίας-Συγγραφέα. Το θέμα της ομιλίας ήταν «Η καταστροφή ως ευκαιρία».

Συνάντηση κοινωνίας - κι όχι απλώς επικοινωνίας - με ανησυχία και ελπίδα, ήταν η ομιλία της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης στις 26/11/2012 με ομιλητή τον κ. Χρήστο Γιανναρά, ομότιμο καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου,Δρ Φιλοσοφίας-Συγγραφέα. Το θέμα της ομιλίας ήταν «Η καταστροφή ως ευκαιρία».

Συνάντηση κοινωνίας - κι όχι απλώς επικοινωνίας - με ανησυχία και ελπίδα, ήταν η ομιλία της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης στις 26/11/2012 με ομιλητή τον κ. Χρήστο Γιανναρά, ομότιμο καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου,Δρ Φιλοσοφίας-Συγγραφέα. Το θέμα της ομιλίας ήταν «Η καταστροφή ως ευκαιρία».

Στις πολλές ερωτήσεις που ακολούθησαν ο κ. Γιανναράς απάντησε με τρόπο που ικανοποίησε το πολυπληθές ακροατήριο. Εκτάκτως η επόμενη ομιλία προγραμματίστηκε για το ερχόμενο Σάββατο 1/2/2012 με ομιλητές το Δρ Δημήτρη Καραγιάννη, παιδοψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή και την κ. Ελένη Αγγελοπούλου, παιδοψυχίατρο, ψυχοθεραπεύτρια με θέμα «η Διάσωση του Έρωτα στο Γάμο».

Συνάντηση κοινωνίας - κι όχι απλώς επικοινωνίας - με ανησυχία και ελπίδα, ήταν η ομιλία της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης στις 26/11/2012 με ομιλητή τον κ. Χρήστο Γιανναρά, ομότιμο καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου,Δρ Φιλοσοφίας-Συγγραφέα. Το θέμα της ομιλίας ήταν «Η καταστροφή ως ευκαιρία».

Συνάντηση κοινωνίας - κι όχι απλώς επικοινωνίας - με ανησυχία και ελπίδα, ήταν η ομιλία της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης στις 26/11/2012 με ομιλητή τον κ. Χρήστο Γιανναρά, ομότιμο καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου,Δρ Φιλοσοφίας-Συγγραφέα. Το θέμα της ομιλίας ήταν «Η καταστροφή ως ευκαιρία».